Systemisch Werken Werkt
"Het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen"

Organisatieopstellingen

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd "sociaal systeem". Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen komt het hele systeem in beweging.  Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem waardoor deze niet meer optimaal werkt. 

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie waarin medewerkers, leidinggevenden, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door representanten) in de ruimte worden opgesteld.

De begeleider gaat met de opgestelde representanten aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden. 

Deze manier van onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier om contact met ons op te nemen.