Systemisch Werken Werkt
"Het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen"

Loopbaanontwikkeling

Een loopbaanopstelling is een oplossingsgerichte methode waarbij een vraagsteller een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen met betrekking tot bijvoorbeeld: beroepskeuze, ambities, vastgeroeste patronen, problemen op werkvloer, enz.  

Wanneer je bijvoorbeeld om redenen die je niet begrijpt vastloopt, brengt een loopbaanopstelling vaak helderheid. Vragen waar je aan kunt denken zijn o.a.:

  • Ik vind mijn werk niet meer leuk en wil graag weten wat een volgende stap voor mij kan zijn?
  • Ik heb interesse in twee verschillende loopbaanrichtingen, welke past het beste bij mij?
  • Ik wil graag voor mezelf beginnen, iets houdt mij tegen. Wat is dat toch? 

In de loopbaanopstelling brengen we eerst de huidige situatie in kaart, stellen we o.a. meerdere situaties op en laat het veld zien wat de belemmering is in de onderstroom. 

Workshop(s) loopbaanontwikkeling: 

Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de belemmeringen die in de onderstroom spelen. Om voor elke deelnemer het maximale uit de workshop te halen werken we in kleine groepen. Dit betekent dat elke deelnemer meerdere opstellingen/inzichten op deze dag mag verwachten.

Aanmelden voor een workshop loopbaanontwikkeling graag via het aanmeldformulier. Klik hier voor de agenda.