Systemisch Werken Werkt
"Het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen"

Opstellingen

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een oplossingsgerichte sessie waarbij een vraagsteller een vraagstuk inbrengt waarover hij of zij helderheid wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als representant. De vraagsteller geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de begeleider. De representanten vertellen wat ze ervaren op die plaats. Hierbij is fenomenologie essentieel: vertrouw op de verschijnselen die je waarneemt, laat de verschijnselen spreken.

Er ontstaat zo een soort "tableau vivant" dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de vraagsteller. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring of scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn.
Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen en daardoor in het systeem van de vraagsteller. De effecten zijn zowel op korte als op lange termijn merkbaar.

Familieopstellingen avond

Tijdens deze avond kun je kennis maken met familieopstellingen. Wil je zelf een vraag inbrengen, als representant ervaring opdoen of als toeschouwer zien wat systemisch werken nou eigenlijk is? Dat kan bij ons. We behandelen 2 vragen per avond. Wil je een vraag inbrengen dan graag vooraf telefonisch contact met ons opnemen.
Wij werken in een kleine setting waarin er optimale aandacht is, aantal deelnemers per  avond is daarom ook maximaal 15 personen.
Aanmelden voor een opstellingsavond graag via het aanmeldformulier. Klik hier voor de agenda. 

Organisatieopstellingen
 
Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd "sociaal systeem". Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem waardoor deze niet meer optimaal werkt.
Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie waarin medewerkers, leidinggevenden, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door representanten) in de ruimte worden opgesteld.
De begeleider gaat met de opgestelde representanten aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden.
Deze manier van onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Privé-opstellingen

Opstellingen kunnen uiteraard ook in 1 op 1 sessies gedaan worden. Voor sommige mensen voelt het prettiger om alleen met een begeleider met systemisch werk bezig te zijn. In een individueel consult wordt de opstelling gemaakt met vloerankers in de ruimte of met voorwerpen op tafel.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Klik hier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.